Svenska Skolan i Shanghai

March 15th, 2018 Lektionsarbete

Snart har halva terminen gått och verksamheten på våra skolor i Shanghai är i full gång. De äldre eleverna i Pudong fokuserar just nu mycket på skrivande, närmare bestämt en egen berättelse, som lektion för lektion växer fram och tar form med bl.a. hjälp av olika miljö- och personbeskrivningar, medan de yngre eleverna arbetar mer varierande med läsförståelse i olika former samt eget skrivande. Mycket kreativt och spännande att ta del av!

Andra inslag i vår verksamhet just nu är grupparbeten om Sverige som kommer att presenteras i samband med terminsavslutningen samt högläsning av böcker skrivna av svenska författare.

IMG_3938 2

Leave a Reply