Svenska Skolan i Shanghai

September 9th, 2016 Distans

Distansundervisning på Svenska Skolan i Shanghai

Svenska Skolan i Shanghai erbjuder förutom undervisning i klass även undervisning på distans.

Våra lärare finns på plats i Shanghai och skickar ut uppgifterna via epost en gång i veckan på måndagar.

Uppgifterna är en variation av läsning, ordförståelse, skrivuppgifter samt aktuella nyheter.

Eleven har en vecka på sig att utföra uppgifterna i den takt det passar honom/henne bäst. De inskickade uppgifterna rättas inom ett dygn och skickas sedan tillbaka till eleven med kopia till förälder.

Den uppskattade arbetsinsatsen är ungefär 2 timmar per vecka, vilket motsvarar samma arbetsmängd som om eleven går i grupp, inklusive läxa.

Årsavgiften är den samma som för undervisning i grupp. Vänligen fyll i blanketten under “Anmälan” för att gå med i distansgruppen.

Distansundervisningen är lämplig för de lite äldre barnen från svensk årskurs 5-9 och kräver att man skall kunna arbeta självständigt. Ett visst stöd och engagemang hemifrån bidrar i allmänhet till att eleven klarar distansundervisningen bäst.

Våra distanslärare i Shanghai finns tillgängliga under veckan och kan vid behov erbjuda visst stöd via epost eller chatforum.

Välkommen med er anmälan till distansundervisningen!

Comments are closed.