Svenska Skolan i Shanghai

November 8th, 2011 Om oss

loggasvskolanoriginal2Svenska Skolan i Shanghai bildades 2001 med syfte att erbjuda kompletterande svenskundervisning för elever från förskoleklass t.o.m årskurs 9. Idag erbjuder Svenska Skolan undervisning efter ordinarie skoltid, en gång i veckan på ett flertal platser i Shanghai. Då de flesta barn går i Internationell Skola under dagtid, är syftet med vår undervisning att upprätthålla det svenska språket för barn och ungdomar som har svenska som modersmål. Vi följer Skolverkets Kursplan för Kompletterande Svenskundervisning i Utlandet, se länk här till höger.

 

Svenska Skolan i Shanghai drivs som en ideell, icke vinstdrivande verksamhet och undervisningen finansieras genom bidrag från Skolverket och till resterande del genom års/terminssavgift.

 

Styrelse ansvarar för verksamheten och rapporterar årligen till årsstämman. Verksamheten bedrivs enligt våra stadgar.

 

******************************************************************************************

 

Platser för vår undervisning

Idag erbjuder Svenska Skolan undervisning en gång i veckan på 3 platser i Shanghai samt distansundervisning i Shanghai.

 

SCIS – Pudong Campus (Kangqiao), tisdagar kl. 16.00 – 17.30

Address: 800 Xiuyan Road, Kangqiao, Pudong

上海长宁国际学校

上海浦东秀沿路800号 

 

SCIS – Puxi Campus (Hongqiao), onsdagar kl. 15.15 – 16.45

Address: 1161 Hongqiao Road, Hongqiao, Puxi

上海长宁国际学校

上海长宁区虹桥路1161号

 

BISS – Puxi Campus (Minhang), onsdagar kl. 15.35 – 17.05

111 Jinguang Rd, Huacao Town, Minhang

上海英国学校

上海市闵行区华漕镇金光路111号

 

Comments are closed.